Bài đăng

Omron E3S-GS3E4, Khoảng cách phát hiện: 30mm