Bài đăng

KL5152 Beckhoff Giao diện bộ mã hóa gia tăng 2 kênh

KL5051 Beckhoff Giao diện bộ mã hóa SSI hai chiều

KL4414 Beckhoff Ngõ ra analog 4 kênh chính hãng

KL4132 Beckhoff Thiết bị đầu cuối đầu ra analog 2 kênh