Bài đăng

EL6900 bộ kết nối Beckhoff

EL6632 Bộ điều khiển IRT PROFINET Beckhoff

EL6201 thiết bị đầu cuối Beckhoff

EL6022 Giao diện nối tiếp 2 kênh Beckhoff